Leeffabriek Home2022-07-02T06:51:24+00:00

INLEIDING

INLEIDING

Onze droom manifest maken betekent het herbestemmen van een oude steenfabriek. We bouwen samen aan de realisatie van de LEEFFABRIEK.

Bouwondernemer Frank van Jaarsveld en trainer en therapeute Anne Rodenburg willen van de steenfabriek Elden een ruimte en groepsaccommodatie creëren voor inspiratie en ontwikkeling.

Voor de herbestemming van de steenfabriek is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met BOEi, de organisatie die herbestemmen van cultureel erfgoed onderschrijft.

De pijlers van de LEEFFABRIEK zijn ontdekken, ontwikkelen en ontplooien. Het industriële erfgoed leent zich uitermate om te transformeren naar een plek waar aandacht is voor leven, waar goede zorg de standaard is. Mooie, gastvrije kamers voor de bezoekers, plekken voor ontmoeting en ontspanning. Maar ook ruimte voor studie en ontwikkeling, een zaal voor lezingen, een ruimte voor meditatie en yoga. Het gebouw heeft een sterke architectonische horizontale en verticale lijn, dit benadrukt de activiteiten van de beleving in de LEEFFABRIEK.
We wensen dat de LEEFFABRIEK een mooie plek zal worden waar mensen graag zijn.

ONTWERP

ONTWERP

DRIE LAGEN STEENOVEN

Steenoven Elden bestaat uit drie heldere lagen: stookkamers (begane grond), stookzolder (verdieping) en schoorsteen. De stookkamers zijn vervaardigd uit metselwerk wanden en gewelven en vormen tezamen het robuuste fundament van het gebouw. Typerend voor de stookzolder is de lichte houten kapconstructie. De schoorsteen vormt een baken in het landschap.

In het voormalig bakproces werd klei (vormelingen) in de stookkamers naar binnen gereden en afgebakken tot bakstenen, door middel van een continue rondgaand vuur door de opeenvolgende stookkamers. De stookzolder gold als de controlekamer van het gebouw, vanaf de stookzolder werd temperatuur gemeten en werden brandstoffen aan het vuur in de stookkamers toegevoegd. De schoorsteen had tot doel om rookgassen af te voeren en daarnaast natuurlijke trek te creëren.

De fasen van persoonlijke groei ‘onthaasten, ontdekken, ontwikkelen en ontplooien’ vormen de opbouw van het ruimtelijk programma. Deze fasen worden gekoppeld aan de drie lagen van de steenoven. Onthaasten is het centrale thema op de begane grond, de geborgenheid van de stookkamers in combinatie met uitzicht op het omliggende groene landschap en de Nederrijn bieden de bezoeker een perfecte plek om tot rust te komen. Ontdekken en ontwikkelen zijn de centrale thema’s op de verdieping, de openheid van de stookzolder in combinatie met de geborgenheid die het dak geeft, biedt de mogelijkheid om met elkaar tot de kern te komen. Ontplooien vindt plaats buiten de steenoven, de schoorsteen als baken in het landschap staat symbool voor datgene wat ontwikkelt is, buiten te laten ontplooien.

De drie lagen van de steenoven zijn in de huidige situatie compleet gescheiden van elkaar. In het ontwerp voor de LEEFFABRIEK zullen de diverse lagen met elkaar worden verbonden. Een viertal atriums in combinatie met een lichtstraat in het dak zal de verbinding mogelijk maken. Door deze ingrepen zal de opbouw van de steenoven in één oogopslag inzichtelijk worden, evenals het voormalig bakproces en de opbouw van het programma van de LEEFFABRIEK.

PROGRAMMA

De invulling van de LEEFFABRIEK vraagt om een wisselwerking tussen ruimten waar men met elkaar in contact kan komen en ruimten waar men zich kan terugtrekken. Het ontwerp voor de herbestemming van de steenoven speelt hierop in. Centraal in het ontwerp staat een duidelijke wisselwerking tussen openheid en geslotenheid, tussen hoge open ruimten en meer geborgen ruimten. Een wisselwerking tussen veel en weinig daglicht toetreding. Tussen plekken waar men zichtbaar is en plekken waar men zich op de achtergrond kan begeven. Het ontwerp biedt plekken waar mensen in contact komen met zichzelf, met de natuur, met de essentie.

De begane grond bevat functies zoals: ontvangstruimte, verblijf- en overnachtingsruimten, kook- en eetgelegenheid, kleinschalige wellness en een beheerderswoning. Op de verdieping komen coaching- trainings- en bewegingsruimten. De schoorsteen vormt de verticale verbinding tussen de verschillende verdiepingen. Op de pagina ‘beleving’ wordt op de fasen van persoonlijke groei verder ingegaan.

REALISATIE

REALISATIE

Voor de realisatie van de LEEFFABRIEK zijn we begonnen met het maken van een abstracte maquette om de pijlers van het bouwplan te onderstrepen. Er is een startdocument opgesteld waarin onze missie, logo, beeldend concept, ontwerpvoorstel en inspiratiebeelden uiteen zijn gezet. Na overleg met BOEi hebben we studie gedaan naar de manier waarop het dak geopend kan worden voor daglichttoetreding. Er is onderzoek gedaan naar de kernkwaliteiten van het gebouw, deze komen in het ontwerp tot uiting. Aan de hand van deze kernkwaliteiten is een concept ontwikkeld, die de drager is van het ontwerp. De verkeersrouting, de nieuwe openingen in de gebouwschil en de positionering van de verblijfsruimten komen voort uit het concept.

We starten met de restauratie van de constructie; de stenen tunnels, de houten spanten en vloeren. Vervolgens gaan we de werkzaamheden op het dak realiseren. Daarna bouwen we aan de eerste verdieping; de verkeersruimten, coaching- en trainingsruimten. Dit deel kan dan in gebruik worden genomen, voordat het project volledig gerealiseerd is. Hierna gaan we bouwen aan de kook- en eetgelegenheid, de beheerderswoning en verblijf- en overnachtingsruimten.

INDUSTRIEEL
ERFGOED

INDUSTRIEEL
ERFGOED

Meinerswijk is een uiterwaardengebied gelegen aan de Nederrijn, tegenover het centrum van de stad Arnhem. Rond 1873 beleefde de baksteenindustrie in Meinerswijk zijn opkomst. Op het land binnen de dijken werd steenfabriek Gallantijnse Waard gebouwd. Vervolgens werd steenfabriek Elden naast Gallantijnse Waard gerealiseerd en in het oosten van de uiterwaarde kwam steenfabriek Meinerswijk. De komst van de fabrieken zorgde voor een drastische verandering van het landschap. Dit kwam met name doordat de klei uit de uiterwaarde als grondstof voor stenen werd gebruikt.

Door de uitgravingen ontstonden grote plassen in het gebied, die het beeld voorgoed veranderden. Steenfabriek Gallantijnse Waard is in 1975 volledig gesloopt.

Steenfabriek Elden was in 1928 gebouwd voor de productie van straatklinkers. In 1982 is een einde gekomen aan de productie. Van het toenmalige gebouw zijn de vlamovens en een deel van de schoorsteen bewaard gebleven. Het grote dak van steenfabriek Elden is beeldbepalend voor de uiterwaarde. Onder dit dak bevindt zich een ruimte welke werd gebruikt voor het beheren van de ovens tijdens het bakproces. Het gebouw heeft 30 oventunnels opgebouwd uit steen. Tussen de twee rijen oventunnels ligt een luchtkanaal. In de jaren 90 is de schoorsteen verlaagd tot de helft van de oorspronkelijke hoogte.

BELEVING

BELEVING

DUURZAAMHEID VAN BINNENUIT

We bouwen aan een plek waar mensen (weer) in contact komen met zichzelf, met de natuur, met de essentie. Een plek waar bewustwording kan groeien. Transformatie ontstaat.

Rust en Eenvoud
Bezinning en aandacht…
Puur, oprecht en in lijn met onze wezenlijke natuur
Met hart voor leven
Voeding voor de ziel
Vanuit een vanzelfsprekende verantwoordelijkheid voor dat wat je creëert
Een vrijplaats voor authentiek leven
Dat zijn de pijlers van de LEEFFABRIEK
Dichtbij en Puur
Natuurgetrouw en natuurlijke stroom
Niets is vanzelfsprekend
Alles is mogelijk

De LEEFFABRIEK zet zich in om het nieuwe bruisende bewustzijn wat is ontstaan over duurzaamheid van binnenuit en de bijzondere relatie die wij als mens met de natuur hebben te ondersteunen. De LEEFFABRIEK draagt bij aan ontwikkeling van bewustzijn en wezenlijke transformatie. Zowel als Zijnsplek, als in het aanbieden van coaching, begeleiding, trainingen en workshops zodat nieuwe vormen van leven en samenleven, opvoeden, werken en omgaan met ziektes tot verwezenlijking kunnen komen.

MISSIE
EN VISIE

MISSIE
EN VISIE

WERKELIJK ÉLK FACET VAN HET MENSELIJK LEVEN KRIJGT IN DIT GEBOUW DE KANS OM TE ONTPLOOIEN

Een plek creëren waar mensen worden uitgenodigd om hun diepste innerlijke waarheid tot uitdrukking te brengen, waardoor nieuw bewustzijn kan ontstaan. Een plek met licht, aandacht en bezieling, zowel in de dienstverlening als binnen het interieur.

Een plek waar mensen (weer) in contact komen met zichzelf, met de natuur, met de essentie. Een plek waar bewustwording kan groeien en transformatie ontstaat. Een plek die bijdraagt aan het vrijmaken van menselijk potentieel en autonomie.

VAN MISSIE & VISIE NAAR DE PRAKTIJK

Het industrieel erfgoed wordt met ondersteuning van het bedrijf BOEI (nationale maatschappij tot behoud, ontwikkelen en exploitatie van industrieel erfgoed) geheel gerestaureerd.

In de fabriek worden lezingen gegeven over het bakproces en het leven in en om de fabriek.

Eenieder die in zichzelf op zoek gaat komt tot de conclusie dat wij als mensen wezenlijk met elkaar verbonden zijn; met elkaar, met de natuur, en met het leven om ons heen. Dit zal het collectieve bewustzijn transformeren en mogelijkheden bieden voor aandacht voor de natuur, voor duurzame levensstijlen en voor maatschappelijke verandering in de bredere zin. Wij bevorderen het transformeren van het collectieve bewustzijn.

Mensen die de verbondenheid met elkaar, met de natuur, en met het leven om ons heen ervaren, ervaren geen vervreemding en isolement, verlies van respect voor de ander, en uitputting van onze levenskracht. Datgene waarmee je je verbonden voelt, vernietig je niet. Wij bevorderen deze verbondenheid.

Mensen worden recreatie en zinvolle activiteiten geboden voor lichaam, geest en ziel. Hierdoor zal men nieuw bewustzijn ontdekken, ontwikkelen en ontplooien.

Tijdens de bouw wordt er arbeid aangeboden aan leerlingen en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ook in de dienstverlening in en rond de fabriek wordt arbeid aangeboden aan mensen waarvoor werk meer is dan werk.

Voor de natuur en voor het beleven van rust is het van belang dat het verkeer door het natuurgebied tot een minimum beperkt wordt. Bezoekers van de LEEFFabriek kunnen parkeren bij de parkeerplaats Hannesstraatje of uitstappen bij de bushalte en wandelen naar de steenfabriek. Voor de bagage kan een depot worden gemaakt, zodat dit gezamenlijk kan worden getransporteerd naar en van de fabriek.

Het terrein en het gebouw passen voor deze bestemming, ook het bestemmingsplan lijkt ervoor te zijn geschreven. Er is ruimte genoeg, zelfs meer dan nodig op de verdieping, zodat dit gedeeld wordt met diverse recht-personen.

De belasting op het milieu zal zoveel mogelijk beperkt worden en indien mogelijk plaatselijk worden opgelost.
De benodigde energie zal zoveel mogelijk worden opgewekt door zonnepanelen op het tussendak te monteren. Het afval zal zoveel mogelijk worden gecomposteerd. Het regenwater zal gebruikt worden voor de toiletspoeling.
Door de verbondenheid van mens en natuur bewuster te maken ontstaat meer respect voor het milieu.

Ruimte zal geboden worden aan diverse recht-personen die eenzelfde gedachtegoed nastreven. Mensen zullen elkaar ontmoeten, inspireren en de verbondenheid versterken waardoor er een mooie samenleving ondersteund wordt.

ONTHAASTEN

ONTHAASTEN

begane grond: ontvangst, overnachten, stilteplekken, kook- en eetgelegenheid

ONTDEKKEN EN ONTWIKKELEN

ONTDEKKEN EN ONTWIKKELEN

eerste verdieping: coaching, training, seminar, workshops

ONTPLOOIEN

ONTPLOOIEN

schoorsteen: uitzichtpunt

NIEUWS

NIEUWS

1603, 2023

SUBSIDIE PROVINCIE GELDERLAND

16 maart 2023|

JA, ongelofelijk! Trots en dankbaar! We hebben subsidie gekregen van de provincie Gelderland voor ons prachtige project De LEEFFABRIEK!  Dankbaar zijn we met de aandacht voor ons plan en het geloof en het vertrouwen! Het bedrag helpt om onze droom te realiseren en het historisch [...]

2811, 2022

VACATURE

28 november 2022|

Wil jij samen met ons bouwen aan de leeffabriek?

CONTACT
GEGEVENS

CONTACT
GEGEVENS

BOUWONDERNEMER
FRANK VAN JAARSVELD

  • 25 jaar werkzaam geweest als vestigingsdirecteur van een middelgroot bouwbedrijf
  • als zelfstandig bouwondernemer een duurzaam project bestaande uit 32 woonstudio’s gerealiseerd in woonplaats Houten: www.Studio32AP.nl
  • nu ervaringen gebruiken om droomproject te verwezenlijken

Frank van Jaarsveld Bouwondernemer BV
frank@leeffabriek.com
0613995653

INSPIRATOR en TRANSFORMATOR
ANNE RODENBURG

Mijn bezieling en passie is mensen in contact brengen met hun oorspronkelijkheid. Het ligt in de ontwikkeling van bewustzijn zodat nieuwe vormen van samenleven, opvoeden, werken en omgaan met ziektes tot verwezenlijking kunnen komen. De maatschappij en de vraagstukken, op welk vlak dan ook, lijken steeds complexer te worden. Ik geniet als we iets terug kunnen brengen naar de eenvoud, naar iets wat klopt en in een lijn is met iemands eigen autonomie.

Samen met Frank van Jaarsveld ben ik initiatiefnemer van de Leeffabriek. Als trainer, coach en therapeut weet ik hoe belangrijk omgeving is voor transformatie en groeiprocessen. Creëren van een plek die bezieling uitnodigt is mijn grote droom.

anne@leeffabriek.com
0614537292

ARCHITECT
JOREN VAN JAARSVELD

  • Eigenaar van Studio Jaarsveld. Voor meer informatie: www.studiojaarsveld.nl
  • Geregistreerd architect bij het Bureau Architectenregister.
  • Master Architectuur afgerond aan de TU Eindhoven. In het afstudeerproject is onderzoek gedaan naar het raakvlak tussen architectuur en menselijk welbevinden, waarbij met name werd ingespeeld op het verminderen van stress met behulp van het gebouwontwerp.

joren@leeffabriek.com
0646474753

INTERIEURONTWERPER
RELINDE VAN JAARSVELD

PROJECTONDERSTEUNER
MARJAN VAN JAARSVELD

marjan@leeffabriek.com
0614734039

 

LOCATIE

LOCATIE

LEEFFABRIEK (STEENFABRIEK ELDEN)

MEGINHARDWEG 53
6841 HB ARNHEM

parkeerruimte Hannesstraatje Arnhem

Ga naar de bovenkant